HEIDI KLEUTERSKOOL Strydomstraat 3, Delmas 2210 Posbus 493, Delmas 2210
Tel: 013 665 8011 Selfoon Nommer: 082 946 9507 HeidiKleuter@vodamail.co.za
Nuwe selfoon nommer verandering:  Baie belangrik indien u selfoon nommer verander laat weet ons dadelik omrede ‘n databasis en sms basis saamgestel word en verkeerde selfoonnommers kan misverstande oorkom. Ons maak gebruik van ‘n klas whatsapp groep waarop inligting ontvang of gestuur kan word.  Hierdie is nie ‘n gesels groepie nie net belangrike inligting wat deurgegee word – selfoon nommer  082 946 9507.  Kommunikasie sal slegs deur die kantoor geskied. Hou asb kantoor ure en telefoon etiket in gedagte. Heidi Kommunikasie Selfoon Nommer 082 946 9507
Nuwe selfoon nommer verandering:  Baie belangrik indien u selfoon nommer verander laat weet ons dadelik omrede ‘n databasis en sms basis saamgestel word en verkeerde selfoonnommers kan misverstande oorkom. Ons maak gebruik van ‘n klas whatsapp groep waarop inligting ontvang of gestuur kan word.  Hierdie is nie ‘n gesels groepie nie net belangrike inligting wat deurgegee word – selfoon nommer  082 946 9507.  Kommunikasie sal slegs deur die kantoor geskied. Hou asb kantoor ure en telefoon etiket in gedagte. Heidi Kommunikasie Selfoon Nommer 082 946 9507
HEIDI KLEUTERSKOOL Strydomstraat 3, Delmas 2210 Posbus 493, Delmas 2210
Tel: 013 665 8011 Selfoon Nommer: 082 946 9507 HeidiKleuter@vodamail.co.za
TEL : 013 665 3011 | 082 946 9507
TEL : 013 665 3011 | 082 946 9507