HEIDI KLEUTERSKOOL Strydomstraat 3, Delmas 2210 Posbus 493, Delmas 2210
Tel: 013 665 8011 Selfoon Nommer: 082 946 9507 HeidiKleuter@vodamail.co.za

ONTMOET

die Personeel

Skool Hoof Riette Wheller Sekretaresse Annette Strauss Nasorg Liezel Bolton
HEIDI KLEUTERSKOOL Strydomstraat 3, Delmas 2210 Posbus 493, Delmas 2210
Tel: 013 665 8011 Selfoon Nommer: 082 946 9507 HeidiKleuter@vodamail.co.za

ONTMOET DIE PERSONEEL

Skool Hoof Riette Wheller Sekretaresse Annette Strauss Nasorg Liezel Bolton

SKAPIE KLAS___________________

4 - 12 Maande NOU-NOU DAAR

ZEBRA KLAS__________________

Graad R LUCELLE VD MERWE
TEL : 013 665 3011 | 082 946 9507
TEL : 013 665 3011 | 082 946 9507