013 665 3011
GESTIG 1964
Ons storie is ‘n baie ou een…. een wat begin het in 1964. So sit rustig terug en geniet die reis saam met ons. Lank, lank gelede in die jaar 1964, het ‘n klein groepie Mammas dit nodig geag om ‘n Kleuterskool te stig vir die kleine kindertjies in die Delmas omgewing. Alhoewel dit ‘n wonderlike vooruitsig was, was daar drie hooffaktore wat oorkom moes word. Die gebrek aan 'n onderwyser, 'n perseel en finansies. Die eerste probleem van ‘n gebrek aan ‘n onderwyseres, was gelukkig oorkom toe Mev. Lee Hirshowitz, 'n ervare kleuterskoolonderwyseres gewillig die taak onderneem het en haar dienste aangebied het. Maar die arme klein blootjies kon nie juis onder die pragtige Wilgerbome skool gaan nie, ….. te danke aan die Delmas Hebreeuse Gemeente, is die probleem van ‘n geskikte perseel, en die tekort aan fondse sommer tjoe-tjaf opgelos, deurdat hulle 'n gedeelte van hul perseel opgeknap het en addisionele bouwerk ter oprigting van die nodige fasiliteit gefinansier het. Die ouers het onmiddellik ingespring en begin fondse insamel om die nodige toerusting vir die skool te kon aankoop, en op die 19de Januarie 1965, in ooreenstemming met die skoolkalender, het die deure van die Delmas Hebreeuse Kleuterskool oopgemaak en binne enkele dae was die Kleuterskool reeds heeltemaal vol borrelende, laggende klein mensies wat nie kon wag om te leer en te speel nie. Vanaf hierdie dag was daar reeds ‘n waglys van kinders wat graag wou deel in die ryke kultuur wat Heidi Kleuterskool vandag nog bied.
Mev. Rita Ruben Voorsitster
Ons bedank graag vir Mevrou Van Rooyen, die Inspekteur van die Departement van Onderwys vir haar kundige advies en leiding in die tyd toe die skool nog net ‘n lied in elke Delmas Mamma se hart was. Ons bedank ook graag al die borge wat ‘n hand gehad het in die stigting van die Kleuterskool, die sameroepers, die Mammas van die kleuterskool, Mevrou Rita Rubin, die heel eerste Voorsitster van die Kleuterskool, en meeste van almal, ons Hemelse Vader wat elke tree saam met Heidi Kleuterskool gestap het en vandag nog alomteenwoordig betrokke is by ons skool. -- Mev. Rita Ruben
Lees Verder Lees Verder
Copyright @ 2020 All Rights Reserved Proudly designed and empowered by Jacqueline Designs Heidi Kleuterskool & After Care centre Registration Number: 6/1/4/3/1/2/494/02 - ECD Centre Privately Owned - Fully Registered (Gold) - After Care Centre - Privately Owned - Fully Registered (Gold) Strydom Straat 3, Delmas, Mpumalanga, 2210 | Posbus 493, Delmas, 2210 | HeidiKleuter@vodamail.co.za | admin@heidikleuterskool.co.za | hoof@heidikleuterskool.co.za

Ons Geskiedenis

Gaaan Terug Gaaan Terug