013 665 3011
GESTIG 1964
Mnr.   F.J   Huyser   (Burgermeester   van   Delmas)   se   boodskap   aan   die Kleuterskool My hartlike geluk aan diegene wat die inisiatief neem met die stigting van ‘n kleuterskool vir die voorskoolse kinders van Delmas. Kleuteronderwys maak vandag ‘n integrale deel van Onderwys in die algemeen uit. Sukses aan die onderneming toegewens en mag die skool vir die kleuters baie gelukkige dae van sorgvrye spel en die opdoen van informele kennis beteken.
Mnr. F.J Huyser Burgermeester van Delmas
Lees Verder Lees Verder Gaan Terug Gaan Terug
Copyright @ 2020 All Rights Reserved Proudly designed and empowered by Jacqueline Designs Heidi Kleuterskool & After Care centre Registration Number: 6/1/4/3/1/2/494/02 - ECD Centre Privately Owned - Fully Registered (Gold) - After Care Centre - Privately Owned - Fully Registered (Gold) Strydom Straat 3, Delmas, Mpumalanga, 2210 | Posbus 493, Delmas, 2210 | HeidiKleuter@vodamail.co.za | admin@heidikleuterskool.co.za | hoof@heidikleuterskool.co.za

Ons Geskiedenis