HEIDI KLEUTERSKOOL Strydomstraat 3, Delmas 2210 Posbus 493, Delmas 2210
Tel: 013 665 8011 Selfoon Nommer: 082 946 9507 HeidiKleuter@vodamail.co.za
Die bogenoemde items is by die skool in die kantoor beskikbaar. Kleuters trek Woensdae hul hempies aan om ons te herinner aan die snoepie. (Nie verpligtend) NB: As ons op uitstappies gaan of atletiek doen dan trek ons ons Heidi hempies aan. HEIDI T-HEMPIES R60 HEIDI BAADJIES Heidi Embleem & jou kleuter se naam teen R30 ekstra R140 HEIDI RUGSAKKIES R40
HEIDI KLEUTERSKOOL Strydomstraat 3, Delmas 2210 Posbus 493, Delmas 2210
Tel: 013 665 8011 Selfoon Nommer: 082 946 9507 HeidiKleuter@vodamail.co.za
Die bogenoemde items is by die skool in die kantoor beskikbaar. Kleuters trek Woensdae hul hempies aan om ons te herinner aan die snoepie. (Nie verpligtend) NB: As ons op uitstappies gaan of atletiek doen dan trek ons ons Heidi hempies aan. HEIDI T-HEMPIES R60 HEIDI BAADJIES Heidi Embleem & jou kleuter se naam teen R30 ekstra R140 HEIDI RUGSAKKIES R40
Kleuters moet kan speel! Nuwe klere word nie a anbeveel nie. Gemaklike klere word aanbe veel. Heidi t-hemde in die kan to or beskikb aar (nie verpligtend). Kle re met anima sie karakters soo s B en 10, Spiderman, Batman, Baku gun, Superman, Hulk, Alien Force, Stoei karakters, wat a ggressi ewiteit vero orsaak, is ontoe laatbaa r!! In die voo rportaa l is ‘n hout kis waa rin verl ore klere gesit word, kom kyk daarin indien kl ere weg i s. Kwartaalliks word onopgeei ste kl ere vir di e CMR geskenk.
TEL : 013 665 3011 | 082 946 9507
TEL : 013 665 3011 | 082 946 9507