HEIDI KLEUTERSKOOL Strydomstraat 3, Delmas 2210 Posbus 493, Delmas 2210
Tel: 013 665 8011 Selfoon Nommer: 082 946 9507 HeidiKleuter@vodamail.co.za
Vir die eerste week gedurende Januarie kom al die kleuters (behalwe voldag maats) 12:00 uit. Die kleuters raak verward as sommiges vroeg huis toe gaan en hulle mamma daag laat op – so probeer ons asseblief met die aanpassingstydjie help.  Vanaf die tweede week vir die res van die week kan die kleuters vanaf 12:00 afgehaal word tot en met 13:30 en daarna volg ons gewone skool ure.
Vakansie sorg is moontlik gedurende die Junie & Desember vakansies, sou daar genoeg belangstelling wees. Heidi Kleuterskool  volg dieselfde skoolkalender as Laerskool Delmas sowel as Hoërskool Delmas wat deur die Departement van Onderwys goedgekeur is. Dus is ons skoolvakansies gesluit.
HEIDI KLEUTERSKOOL Strydomstraat 3, Delmas 2210 Posbus 493, Delmas 2210
Tel: 013 665 8011 Selfoon Nommer: 082 946 9507 HeidiKleuter@vodamail.co.za
Vir die eerste week gedurende Januarie kom al die kleuters (behalwe voldag maats) 12:00 uit. Die kleuters raak verward as sommiges vroeg huis toe gaan en hulle mamma daag laat op – so probeer ons asseblief met die aanpassingstydjie help.  Vanaf die tweede week vir die res van die week kan die kleuters vanaf 12:00 afgehaal word tot en met 13:30 en daarna volg ons gewone skool ure.
Ons skoolur e is 7:15 - 1 3:30 – probeer asseblief om u kleuter betyds voor die onderskeie dagprogramme begin, by sy/haar klas af te gee. Leerders wat laat kom ontwrig die klas! Indien u met u kind se klas juffrou iets wil bespreek – maak asseblief deur die kantoo r ‘n afspraak vir ‘n tyd na 11:00 – nie tydens klastyd nie. Ons vra dat u asseblief by die skool tye sal hou - Indien u kind na 14:00 hier is betaal sy/hy voldag fooie!! LW: Geen kosblikke mag saam gestuur word nie asseblief, behalwe vir Graad R.
Hier is ‘n middagsorg fassiliteerder – Juf. Liezl - by die skool. Graad R middagsorg val on der TLC Kids by Learskool Delmas. Kontak Riekie op 074 904 3601. Indien jy jou kind vir middagsorg wil inskryf moet jy net kennis by Annette in die kantoor gee. Onthou asb om ‘n gemerkte kombersie en kussing saam te stuur vir wanneer jou kind ‘n middagslapie gaan vat.
Middagsorg begin om 13h3 0-17h00. Middagsorg elke laaste dag van die kwartaal behalwe Desember.
Die kleuters kry middagete om 13h40 en om 15h30 koekies of ‘n vrug en koeldrank. As daar ‘n behoefte is om jou kind slegs een middag te bring kan dit gedoen word mits jy voor 9 uur vir ons laat weet sodat kos gemaak k an word teen ‘n koste van R25 per middag - as spasie dit toelaat. BETALING MO ET ONMIDDELIK BY ANNETTE/LIEZL g edoen word.
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ Vakansie sorg is moontlik gedurende die Junie & Desember vakansies, sou daar genoeg belangstelling wees. Heidi Kleuterskool  volg dieselfde skoolkalender as Laerskool Delmas sowel as Hoërskool Delmas wat deur die Departement van Onderwys goedgekeur is. Dus is ons skoolvakansies gesluit.
TEL : 013 665 3011 | 082 946 9507
TEL : 013 665 3011 | 082 946 9507