013 665 3011
GESTIG 1964
Lees Verder Lees Verder
4 Desember 1968 Vergadering bou van nuwe Kleuterskool
21 Julie 1969 Trek ons oor na huidige perseel.
14 April 1974 - Bou van Bokkieklas
6 Desember 1978 Skool se naam verander na HEIDI KLEUTERSKOOL
09 Januarie 1981 Skool T.O.D registrasie suksesvol
1984 - Heidi maak voorsiening vir 120 kleuters
19 Oktober 1984 Mej. M Heyns open die nuwe HEIDI KLEUTERSKOOL
1986 - Saal word voltooi
1988 - Saal Vloerbedekking word voltooi
1987 - Saal Plafon voltooi
1989 - Saal gordyne geskenk deur Junior Rapportryers
Copyright @ 2020 All Rights Reserved Proudly designed and empowered by Jacqueline Designs Heidi Kleuterskool & After Care centre Registration Number: 6/1/4/3/1/2/494/02 - ECD Centre Privately Owned - Fully Registered (Gold) - After Care Centre - Privately Owned - Fully Registered (Gold) Strydom Straat 3, Delmas, Mpumalanga, 2210 | Posbus 493, Delmas, 2210 | HeidiKleuter@vodamail.co.za | admin@heidikleuterskool.co.za | hoof@heidikleuterskool.co.za

VAN TOEKA-TOT-NOU