013 665 3011
GESTIG 1964
Vul asseblief hierdie vorm in as u u kleuter wil inskryf by Heidi Kleuterskool en stuur dit dan na admin@heidikleuterskool.co.za
U gaan PDF Reader benodig om on Inskrywingsvorm te kan aflaai. Die skakel is hier beskikbaar.
Laai asseblief die D6 Communicator vir Heidi Kleuterskool hier af om op datum te bly met al die nuutste nuus en gebeure.
Kom kuier vir ons op ons Facebook Blad vir al die nuutste fotos en gebeure.
Copyright @ 2020 All Rights Reserved Proudly designed and empowered by Jacqueline Designs Heidi Kleuterskool & After Care centre Registration Number: 6/1/4/3/1/2/494/02 - ECD Centre Privately Owned - Fully Registered (Gold) - After Care Centre - Privately Owned - Fully Registered (Gold) Strydom Straat 3, Delmas, Mpumalanga, 2210 | Posbus 493, Delmas, 2210 | HeidiKleuter@vodamail.co.za | admin@heidikleuterskool.co.za | hoof@heidikleuterskool.co.za
FINANSIELE OOREENKOMS FINANSIELE OOREENKOMS