Ons besef dit is vir julle as ouers uiters traumaties dat kinders soms so huil in die oggende as julle hulle kom afgee. Vir ons as onderwyseresse is dit egter baie NORMAAL. Dit is elke jaar so en die kinders huil net vir 5 MINUTE totdat die ouers vertrek het. As julle die kinders die eerste twee weke ELKE DAG skool toe stuur raak hulle die roetine van die skool gou gewoond en pas gou aan. Almal maak die eerste twee weke maatjies en as jy jou kind by die huis hou, word hy nie deel van die groepie nie en voel altyd eenkant. So asseblief, gaan drink ‘n sterk koppie tee of koffie en los jou kind by die skool. Ons sien daarna uit om saam met u te stap gedurende u kind se kleuterskool loopbaan. Saam te ontdek, leer, vorm en te sien hoe elke seun en dogter ontpop en ontwikkel in unieke individue, wat hulle pad met sekerheid verder by die laerskool sal kan voortgaan, sodra hulle by ons Graad R voltooi het. Heidi groete, Riëtte Wheller
HEIDI KLEUTERSKOOL Strydomstraat 3, Delmas 2210 Posbus 493, Delmas 2210
Tel: 013 665 8011 Selfoon Nommer: 082 946 9507 HeidiKleuter@vodamail.co.za
Beste Ouers & Kinders, Baie welkom by Heidi Kleuterskool. Hoop jy en jou kind is baie gelukkig by Heidi Kleuterskool. Ons as hoof, per soneel en bestuur sien baie daarna uit om jou te leer ken en saam te werk om die k leuterskool en jou kind se kleuter skool loopbaan ‘n fees te maak. Ons skool is Laersk ool Delmas se voedingsbron. Ons Graad R k lass is v anaf 2021 by Laerskool Delmas. Heidi Kleuterskool is die laerskoo l se voedingsbron. Ons volg die program wat deur die Departement van Onderwys v ereis word.
Ons besef dit is vir julle as ouers uiters traumaties dat kinders soms so huil in die oggende as julle hulle kom afgee. Vir ons as onderwyseresse is dit egter baie NORMAAL. Dit is elke jaar so en die kinders huil net vir 5 MINUTE totdat die ouers vertrek het. As julle die kinders die eerste twee weke ELKE DAG skool toe stuur raak hulle die roetine van die skool gou gewoond en pas gou aan. Almal maak die eerste twee weke maatjies en as jy jou kind by die huis hou, word hy nie deel van die groepie nie en voel altyd eenkant. So asseblief, gaan drink ‘n sterk koppie tee of koffie en los jou kind by die skool. Ons sien daarna uit om saam met u te stap gedurende u kind se kleuterskool loopbaan. Saam te ontdek, leer, vorm en te sien hoe elke seun en dogter ontpop en ontwikkel in unieke individue, wat hulle pad met sekerheid verder by die laerskool sal kan voortgaan, sodra hulle by ons Graad R voltooi het. Heidi groete, Riëtte Wheller
HEIDI KLEUTERSKOOL Strydomstraat 3, Delmas 2210 Posbus 493, Delmas 2210
Tel: 013 665 8011 Selfoon Nommer: 082 946 9507 HeidiKleuter@vodamail.co.za
Beste Ouers & Kinders, Baie welkom by Heidi Kleuterskool. Hoop jy en jou kind is baie gelukkig by Heidi Kleuterskool. Ons as hoof, per soneel en bestuur sien baie daarna uit om jou te leer ken en saam te werk om die k leuterskool en jou kind se kleuter skool loopbaan ‘n fees te maak. Ons skool is Laersk ool Delmas se voedingsbron. Ons Graad R k lass is v anaf 2021 by Laerskool Delmas. Heidi Kleuterskool is die laerskoo l se voedingsbron. Ons volg die program wat deur die Departement van Onderwys v ereis word.
TEL : 013 665 3011 | 082 946 9507
TEL : 013 665 3011 | 082 946 9507